Vår erfaring spenner bredt og vi har spesielt god erfaring med boliger og skoler innen tømmer­entrepriser

Vår erfaring spenner bredt og vi har spesielt god erfaring med boliger og skoler innen tømmer­entrepriser

Nye Bø Skule

Rehabilitering

Boligblokker med 58 leiligheter

110 leiligheter på Tastarustå i Stavanger

Vi har bygget Varhaug skole

Bygging av Kleppe Bedehus

38 leiligheter på Våland i Stavanger

Rehabilitering og nybygg

Tilbygg på skole

Rehabilitering av gammel skole

Boligblokk med 20 leiligheter

Liten boligblokk med 3 leiligheter

4 små boligblokker - totalt 24 leiligheter