Innvendig ombygging av bankfilial

Prosjekt: SpareBank 1 SR-Bank - Sola
Oppdragsgiver: SpareBank 1 SR-Bank /v Nyland Byggeadministrasjon
Entreprisetype:
Prosjektverdi: 13,5 mill.
Tidsperiode: Q4 2022 - Q2 2023

Innvendig ombygging/renovering av kontorlokaler etter  SR-Bank konsept, med fokus på gjenbruk av materialer.

Oppdraget har bestått av endring av planløsning, bedre lysforhold og lydforhold, samt nye overflater.

Banken har vært i drift i løpet av byggeperioden som har medført planlegging og bygging i tre faser.

Ca areal:

  • 2.etg ca 280 kvm
  • 1.etg ca 627 kvm
  • u.etg 203 kvm

Oppstart prosjekt: November 2022

Overlevert kunde i begynnelsen av juni 2023

Deloverleveringger:

  • 1.etg del A: 10. februar 2023
  • 1.etg del B: 28. april 2023
  • 2.etg: 9.juni 2023

Prosjektbilder

Fra byggeprosessen