Rehabilitering av gammel skole

Entreprisetype: Tømmerentrepriser
Prosjektverdi: 3,5 mill
Tidsperiode: Apr. 2019 – jun. 2020

Prosjektbilder