Rehabilitering av gammel skole

Prosjekt: Soma skole
Oppdragsgiver: Sandnes Eiendomselskap
Entreprisetype:
Prosjektverdi: 3,5 mill
Tidsperiode: Apr. 2019 – jun. 2020

Prosjektbilder