Tilbygg på skole

Entreprisetype: Tømmerentrepriser
Prosjektverdi: 9 mill
Tidsperiode: Sep. 2019 – jun. 2020

Prosjektbilder

Fra byggeprosessen