Rehabilitering / påbygg

Prosjekt: Snarehaugen 40
Oppdragsgiver: Tore Morten Hiim
Entreprisetype:
Prosjektverdi: 5,1 mill
Tidsperiode: 2017 – 2019
Snarehaugen 40

Rehabilitering / påbygg

Fra byggeprosessen