Nybygg omsorgsboliger med 30 leiligheter.

Prosjekt: Skaarlia Avlastningsenter
Oppdragsgiver: SV Betong
Entreprisetype:
Prosjektverdi: 8,5 mill.
Tidsperiode: 2017-2018

Barne og avlastningsboliger.

Prosjektbilder

Fra byggeprosessen