Nybygg til eksisterende barneskole

Prosjekt: Sandved skole
Oppdragsgiver: Sandnes kommune
Entreprisetype:
Prosjektverdi: 19,5 mill.
Tidsperiode: Q1 2022 - Q1 2023

Utvidelse av Sandved barneskole pluss et nytt sykkelskur

Eksisterende bygg er revet, og blitt erstattet med nytt 3. etasjes bygg.

Prosjektbilder