4 små boligblokker - totalt 24 leiligheter

Entreprisetype:
Prosjektverdi: 11 mill.

Prosjektbilder

Fra byggeprosessen