Nybygg – 42 boliger

Prosjekt: Jadarholm
Oppdragsgiver: Ineo Eiendom
Entreprisetype:
Prosjektverdi: 58 mill
Tidsperiode: 2011-2012

Et prosjekt fra:

Prosjektbilder