Utvendig rehabilitering av idrettshall på Kristianlyst

Prosjekt: Hetlandshallen
Oppdragsgiver: Stavanger Kommune
Entreprisetype:
Prosjektverdi: 1,6 mill.
Tidsperiode: Q4 2022 - Q1 2023

Rehabilitering av fasade.

Utskiftning av kledning og vindu på Hetlandshallen, som sto ferdig 1971.

Fra byggeprosessen