55 fargerike leiligheter i Stavanger øst

Prosjekt: Fargehusene
Oppdragsgiver: Jærentreprenør
Entreprisetype:
Prosjektverdi: 23,5 mill.
Tidsperiode: Q4 2023

Trinn 1 med 55 leiligheter  fra ca 45 til 118 m² og næringsbygg

Fra byggeprosessen