Nybygg av skole

Prosjekt: Bø skole
Oppdragsgiver: SV Betong
Entreprisetype:
Prosjektverdi: 55 mill.
Tidsperiode: 2015-2016

Prosjektbilder

Fra byggeprosessen