Bærekraft i Sola Bygg

Arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Vi i Sola Bygg er vårt samfunnsansvar bevisst og skal ivareta menneskerettighetene i hele vår virksomhet og leverandørkjede. FNs grunnleggende prinsipper om forretningsvirksomhet og menneskerettigheter ligger til grunn for vår virksomhet.

Vi støtter videre opp om ILOs erklæring om grunnleggende rettigheter for arbeidstakere.

Klima og Miljø

Vi lever i en tid der utfordringer på klima og miljø er større en noen gang, og vi som byggefirma kan bidra mye innen miljø, økonomi og samfunn.

Som et byggefirma som leverer totalentrepriser og tømmer entrepriser, ønsker vi å ta vårt ansvar ved å jobbe mot bærekraftige løsninger fra a til å, altså fra prosjekteringsfasen til overlevering sluttkunde.

Sola Bygg er sertifisert Miljøfyrtårn. 

Vi ønsker at du tar kontakt om du har tips/forslag til forbedring i vårt arbeid mot en grønnere hverdag

Sendes til: Sindre Slaattebræk HMS/KS –  sindre@solabygg.no

Hva er åpenhetsloven?

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal loven sikre allmennhetens tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser.

Etter åpenhetsloven har virksomheter som Sola Bygg plikt til å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse i en rapport som offentliggjøres. Denne redegjørelsen omfatter hele virksomheten til Sola Bygg AS.

Vår redegjørelse publiseres i tråd med krav i åpenhetsloven på våre nettsider, første gang 30. juni 2023. Den inngår også i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven.

Åpenhetsloven gir alle som ønsker rett til å be om informasjon om hvordan Sola Bygg håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Ved ønske om informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til: Monja Langvik pr e-post: monja@solabygg.no eller Inge Østbø pr e-post: inge@solabygg.no